Horaris

Horari d' atenció al públic

Dilluns, Dimats i Dimecres  19:00 - 21:00

Per a concertat cita previa, cridar al telefon 966476503.

Per a notificar una incidencia o una averia, cridar al telefon 670429716 (Vicent).


Horari de regs

A causa del elevat augment dels preus de l'electricitat i per tal de regar en els horaris més econòmics s'estableixen els següents horaris per al reg a goteo segons les zones.

XEBICS 0h a 3h
MOLLO 0h a 3h
PARRI 0h a 3h
PLA DE LA FONT 0h a 3h
TOSSALS 3h a 6h
MARJALS 3h a 6h
PUJADES 3h a 6h
ALFATARES 3h a 6h
PAMIS 6h a 9h
VINYALS 6h a 9h
VINYALS ALT 7h a 9h i 19h a 21h

Els horaris exposats són d'obligat compliment, quedant prohibit el reg des de les 10 hores fins a les 16 hores.

La resta del dia no es garanteix el subministrament amb la pressió necessària per al reg.

Ondara 04 de maig de 2009